København

organisation

Organisation

AAU's øverste myndighed er AAU-bestyrelsen, mens rektor varetager den daglige ledelse. 

Læs mere om AAU's vigtigste organisatoriske enheder og ledelse her.

Særligt for Aalborg Universitet København


Campuschef AAU CPH

Campuschefen på AAU CPH har ansvaret for den lokale ledelse, hvad angår koordinering og lokalt initiativ ift. campusudvikling og kommunikation om forhold på campus. Campuschefen har desuden det daglige ledelsesansvar for alle de fællesadministrative afdelinger på campus i København (undtaget AUB).

Kontakt

Campuschef Martin Vive Ivø
E-mail: mvi@adm.aau.dk 
Telefon: 9940 3777 

 

Campusrådet

Campusrådet sikrer udviklingen af tværfaglige samarbejdsprojekter og styrker det faglige og sociale miljø på AAU CPH. Campusrådet er rådgivende for direktionen og campuschefen, og har til opgave at være koordinerende ift. fælles udfordringer og et forum for idéudvikling og samarbejde.

Campusrådet består af:

  • Formand: Thorkild Ærø, prodekan (ENG)
  • Næstformand: Martin Vive Ivø, campuschef
  • Thomas Ploug, institutkoordinator (HUM)
  • Søsser Brodersen, studieleder (TECH)
  • Dorte Caswell, afdelingsleder (SAMF)
  • Henrik Brohus, uddannelsesleder (TECH, ENG og SUND  1. Studieår)
  • Lene Tølbøll, viceinstitutleder for Institut for Sociologi og Socialt Arbejde