København

Aalborg Universitet København

Augmented Cognition Lab

Augmented Cognition Lab anvendes til studier af perception, kognition, affektive tilstande og æstetiske oplevelser i digitale og multimodale medier og kognitive teknologier. Laboratoriet er teknologisk og metodisk rustet til at undersøge de processer, der er på spil, når vi oplever og interagerer med de komplekse stimuli og det narrative indhold i fordybende og repræsentationelle interaktive skærme.

Augmented Cognition Lab hører under Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, og laboratoriet bruges til forskning på instituttet såvel som kurser og studieprojekter på uddannelserne i Medialogi; Sound and Music Computing; Lighting Design og Service Systems Design. Vi samarbejder også eksternt med universitet og virksomheder i og uden for Danmark. 

Udstyr og faciliteter

Laboratoriet råder over topmoderne udstyr til måling af hjerneaktivitet (elektroencefalografi - EEG), forskellige psykofysiologiske måleinstrumenter og -metoder, såsom måling af elektrisk aktivitet i muskler (EMG), udstyr til øjensporing (eye tracking), puls- og hjertemålere, computer vision og termisk billeddannelse til genkendelse af affektive tilstande samt hjerne-computer-interaktioner (BCI)-system, g.USBamp (CE-certificeret, FDA opført) med 32 kanaler og hardware og software til motor imagery/ERD, SSVEP-BCI og P300 ERP/BCI.

Laboratoriet er desuden udstyret med højtydende computere og skærmsystemer med høj opløsning til multimodal stimuluspræsentation (fx skærme, augmented reality, virtuelle miljøer, 3D-lyd), software og spilmotorer til udviklingen af medrivende virtuelle miljøer (fx Unity, CryEngine) og multimodale og håndgribelige grænseflader (fx Kinect, haptiske controllere, eyetrackere).

Hvor er vi

Frederikskaj 12, Bygning B, 1. sal, lokale 1.23

kontakt

Associate Professor Luis Emilio Bruni: leb@create.aau.dk

Associate Professor Sofia Dahl: sof@create.aau.dk

 

gå til laboratoriets hjemmeside 

Laboratorieliste