København

Aalborg Universitet København

Augmented Performance Lab

Augmented Performance Lab (APL) på Aalborg Universitet København undersøger performative aspekter af interaktionsdesign. APL fokusere på interaktion mellem mennesker og teknologi, især med fokus på New Interfaces for Musical Expression (NIME) og Sonic and Embodied Interaction (SEI). Augmented Performance Lab er knyttet til vores Sound and Music Computing kandidatuddannelse. Musisk kontrol i performance er direkte forbundet med udtryk og følelser, derved er APL’s fokus at forbedre ekspressive performance muligheder.

Laboratoriet består af tre områder - Making, Moving & Hearing, som undersøger teknologiske, kulturelle og kunstneriske projekter, med både nationale og internationale partnere. Det tekniske udstyr i APL analyserer, behandler og viser realtids performance af mennesket med augmenteret/hybride musikinstrumenter, ”tangible interfaces”, reaktive overflader og 3D rumlig interaktion.

Augmented Performance Lab udforsker nye former for udtryk med musik, bevægelse og innovative former for HCI. APL opfinder nye input og output modaliteter gennem udformningen af forbedrede instrumenter til kropslig interaktiv performance. Disse aktiviteter omfatter udvikling af nye hardware- og softwareteknologier, samt evaluering af bruger- og publikumsoplevelser.

Anvendelse af den nye forskning er mulig på en række områder såsom professionel musikproduktion og performance, musikundervisning, mediekunst, terapi og rehabilitering. Forskningsemnerne er relateret til New Interfaces for Musical Expression (NIME), aktive akustiske musikinstrumenter, lyd mixing og ”spatialisering” og evaluering af bruger / publikumsoplevelser med augmenteret instrumenter.
 

Udstyr og faciliteter

Augmented Performance Lab indeholder tre hovedområder:

  • Moving space, et interaktionsområde med plads til gestikuleret performativ forskning med udstyr til at optage bevægelser.
  • Making space, elektroniksensorer og fabrikationsudstyr til at designe og skabe fremtidige koncepter så som specialbyggede musikinstrumenter og brugergrænseflader.
  • Hearing space, indeholder ”lydspatialiseringsudstyr” med mange højttalere, og et lyddødt kammer til akustiske målinger og forskning.

Alt laboratorieudstyr er placeret i et fleksibelt miljø, som gør det muligt at gennemføre en bred vifte af eksperimenter.
 

placering

A.C. Meyers Vænge 15, Bygning A, lokale 2.0.023 (indgang gennem Lighting Lab)
 

kontakt

Daniel Overholt - dano@create.aau.dk, 2295 2736

Cumhur Erkut - cer@create.aau.dk, 9940 2583

 

Gå til laboratoriets hjemmeside

Laboratorieliste