AAU logo

København

Do's and don'ts

Do's

 • Dan jer et overblik over de faglige krav, der er fastsat i jeres kursus/uddannelse/semester. Det vil være fordelagtigt, når I skal indsnævre hvilken type virksomhed, I ønsker at indlede samarbejde med - inden for hvilken sektor/branche, internationaliseringsgrad, størrelse, lokal/national/global, offentlig/privat, udbyder af tjenesteydelser/produktionsvirksomhed osv.
   
 • Prioriter små og mellemstore virksomheder. De har oftest lettere ved at tage hurtige beslutninger, og da de muligvis har brug for de færdigheder, I besidder, vil de lettere kunne se den umiddelbare værdi i samarbejdet.
   
 • Brug information fra LinkedIn, nyhedsartikler, blogs, venner og familie til at danne jer et overblik over hvilke virksomheder, der er relevante for jer og jeres projekt.
   
 • Find en kontaktperson i virksomheden. Her kan jeres netværk og LinkedIn igen være nyttigt. Måske kan medlemmer af jeres netværk have forbindelser i virksomheden, som I kan drage nytte af.
   
 • Vær professionelle, når I kontakter virksomheden, vær ydmyge, men underminer aldrig betydningen af jeres rolle eller jeres kompetencer og viden.
   
 • Forbered en elevatortale. En elevatortale kan være nyttig, når I skal følge op på jeres indledende kontakt til virksomheden.
   
 • Glem ikke at undersøge, om virksomheden ikke allerede har offentliggjort projektforslag på universitetets opslagstavler, på intranettet og jobbank.aau.dk.
   
 • Undersøg virksomheden, før I tager kontakt. Sæt jer ind i, hvad virksomheden arbejder med generelt, og hvis I kontakter en specifik afdeling af en virksomhed, hvilke specifikke opgaver den enkelte afdeling udfører.

Don'ts

 • Kontakt ikke erhvervslivets tunge drenge (Novo, Mærsk, Carlsberg, Danske Bank, Vestas, LEGO, B&O, Coop, osv.) - medmindre I har en virkelig god kontakt i virksomheden.
   
 • Send aldrig en e-mail til info@... eller kontakt@... I bør i stedet finde en kontaktperson i virksomheden, som er relevant i forhold til jeres projekt, fx en medarbejder i virksomhedens HR- eller marketingafdeling.
   
 • Omtal aldrig jer selv som »gratis arbejdskraft« eller »juniorkonsulenter«. I bør være ligeværdige partnere i samarbejdet.
   
 • Den indledende kontakt bør ikke ske telefonisk. Send i stedet en kort, motiveret e-mail til virksomheden, hvori I præsenterer jeres projektgruppe, Aalborg Universitet, jeres fokus og begrundelse for at kontakte virksomheden.
   
 • Forvent ikke, at virksomhederne reagerer på jeres forespørgsel med det samme. Giv dem lidt tid og følg derefter op på jeres forespørgsel med et telefonopkald.

Virksomhedssamarbejde

Virksomhedssamarbejde


På denne side kan du læse om, hvordan et samarbejdet med en virksomhed kan foregå og få et par gode råd med på vejen.

læs mere om virksomhedssamarbejde