AAU logo

København

Virksomhedssamarbejde

virksomhedssamarbejde

Når din projektgruppe indgår i et samarbejde med en virksomhed, er det vigtigt, at I får afstemt jeres egne og virksomhedens forventninger til samarbejdet. Et sådant samarbejde skal altid indgås som en gensidig aftale mellem din gruppe og virksomheden. Begge parter forventes at drage fordel af og skabe værdi igennem samarbejdet, og I bør derfor betragtes som ligeværdige partnere.

Som studerende er det vigtigt, at I betragter gruppen som et værdifuldt aktiv for virksomheden. I bidrager med en reel viden og indsigt, som kan være af stor værdi for virksomheden. I må derfor betragte jeres egen arbejdsindsats som bidragende til virksomhedens arbejdsstyrke; I bidrager med et stykke arbejde, som kan tilføre værdi til virksomheden, samtidig med at I opfylder de faglige krav, jeres uddannelse stiller.

Virksomheden bør også være opmærksom på dette. Sørg derfor altid for at være professionelle i jeres kommunikation til virksomhederne og ret kun seriøse henvendelser til virksomheder. Et projektsamarbejde skal munde ud i optimale resultater for alle samarbejdspartnere. Vær proaktiv og ydmyg, men selvsikker, og betragt dine kontaktpersoner som jævnbyrdige.

Det kan være meget fristende at satse på at indgå særligt spændende og måske usædvanlige virksomhedssamarbejder, men husk på, at det ofte kan være lettere at få adgang til små og mellemstore virksomheder, og de mindre virksomheder kan desuden have lettere ved at få gennemført jeres idéer.

skab kontakt til en virksomhed

Hvordan finder I virksomheder, som er både interessante og relevante? Et samarbejde skal først og fremmest være relevant i forhold til jeres uddannelse. I bør derfor være særligt bekendt med de fastsatte læringsmål for jeres kursus/semester/projekt. Jeres emne skal tilpasses en virksomhed - ikke omvendt.

Igennem jeres kommunikation med virksomheden skal I sikre jer, at I (projektgruppen og virksomheden) har afstemt jeres forventninger og har indgået en aftale, som er acceptabel for begge parter. Det kan tage lidt tid at finde fælles fodslag, og I bør derfor ikke begrænse jer selv for meget i jeres første kontakt med virksomheden.

husk

I skal altid sørge for at opnå enighed om vilkårene for samarbejdet med virksomheden. Det er vigtigt, at I holder jer inden for rammerne af jeres studieplan, når I udformer en aftale.

Vi anbefaler, at I mødes med virksomheden mindst tre eller fire gange i løbet af projektforløbet. Samarbejdet skal altid foregå på en professionel måde - I arbejder med en rigtig virksomhed.

Her er vores anbefalinger til et succesfuldt samarbejde:

  • Sørg for, at projektet er tilpasset semesterets læringsmål
  • Opnå enighed om vilkårene for samarbejdet
  • Sørg for at arrangere mindst 3-4 møder med virksomheden i løbet af semesteret
  • Bliv enige om, hvad virksomheden får fra jer, og hvad I får fra virksomheden
  • Hav en professionel tilgang til samarbejdet - I arbejder med en rigtig virksomhed

Do's and Don'ts

Do's and Don'ts


Her kan du læse om, hvad der er en god idé at huske, når man samarbejder med en virksomhed - og hvad der er en knap så god idé.

læs mere om do's and don'ts