København

Principper for co-location

Principper for co-location

Hvis man som virksomhed ønsker co-location på AAU CPH, så er der nogle principper, som både virksomhed og universitet skal leve op til:

  • Som virksomhed skal man arbejde med forskning og udvikling inden for et felt, der matcher AAU’s fagligheder.
  • Virksomheden skal – ligesom universitetets faglige miljøer – bidrage aktivt til at understøtte et ambitiøst og formaliseret samarbejde mellem parterne.
  • Virksomheden skal desuden så vidt muligt være med til at understøtte idéen om at skabe en dynamisk campus, hvor man bidrager i form af åbenhed, aktiviteter, seminarer, samarbejder mv. på tværs af stedets aktører i form at studerende, forskere, andre co-locatede virksomheder og relevante partnere generelt.

AAU CPH ønsker med co-location, at der skabes nogle unikke rammer, hvor videndeling, relationsopbygning og nye idéer får de bedste muligheder for at trives, og det kræver engagement fra alle aktører og ikke mindst ønsket om at ville gøre en forskel for virksomhed, universitetet og verden generelt.

Faglig indstilling

Udgangspunktet for at kunne bo på AAU CPH er, at der er reelt og substantielt samarbejde mellem virksomhed og universitetet. Dette samarbejde kan tage udgangspunkt i flere former.

På AAU er vores pædagogiske model problembaseret læring. Det betyder, at vi søger samarbejdet med det omgivende samfund i størst mulig grad for at få aktualitet og autenticitet ind i både vores uddannelser og vores forskning. For de studerendes vedkommende i form af bl.a. projektarbejde, praktik, studenterarbejde mv., og for vores forskningsmiljøer om at være i tæt dialog med virksomheder og omverden i fælles (forsknings)projekter.

For at komme i betragtning til co-location på AAU CPH, skal man derfor som virksomhed have en faglig indstilling fra ét af vores fagmiljøer. Såfremt man allerede har et samarbejde eller er i dialog med AAU, bliver dette en ren formalitet. Såfremt man er i gang med en afdækning af mulighederne for samarbejde med AAU, og derfor har flere forskellige fagområder i kikkerten, hjælper AAU Innovation meget gerne med at skabe de rette kontakter mellem virksomhed og fagmiljøer, således at en god dialog kan etableres og muligheder for co-location kan afdækkes.

Adresse og kontakt

Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

E-mail: virksomheder@cph.aau.dk

Læs om vores forskningsområder

Læs om vores forskningsområder

Adgang til nye markeder

Adgang til nye markeder


"Samlokalisering giver vækst, og universitetet har adskillige års erfaringer med virksomheder lokaliseret på campus, især nystartede virksomheder med vækstambitioner.

Der er et stort samarbejdspotentiale ved co-location, og det har vist sig at give stort udbytte i form af kompetenceløft for både universitet og virksomhederne. Desuden er der for vækstvirksomhedernes vedkommende åbnet for adgang til nye markeder via forskernes netværk."

Knud Erik Skouby, professor, Center for Communication, Media and Information Technologies, AAU

Læs om vores uddannelser

Læs om vores uddannelser