AAU logo

København

studieform

Problembaseret Læring (PBL)

AAU er kendt for studieformen Problembaseret Læring (PBL). Det betyder, at vi kan tilbyde dig et studie, hvor du arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, hvor teamwork er i højeste kurs, og hvor du har en tæt kontakt med dine studiekammerater både fagligt og socialt. Her kan du læse meget mere om studieformen på AAU.

Projektarbejde

Projektarbejde


AAU er kendt for sin særlige studieform Problem Based Learning (PBL), som er en studieform, der baserer sig på problembaseret projektarbejde.
 

Læs om projektarbejde

Forskningsbaseret undervisning

Forskningsbaseret undervisning


Undervisningen på AAU CPH er forskningsbaseret. Det betyder, at underviserne forsker inden for samme fagområde, som de underviser i.

Det giver vores studerende adgang til den nyeste viden inden for de forskellige fagområder, og det giver engagerede undervisere, som brænder for det, de underviser i.
 

Gruppearbejde

Gruppearbejde


På AAU arbejder de studerende i stor udstrækning i grupper. Du bliver typisk en del af en gruppe på 4-5 studerende, som på hvert semester løser en større opgave, kaldet et projekt. 

Læs om gruppearbejde

Problembaseret læring

Problembaseret læring


AAU's uddannelser er kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde i overensstem-melse med PBL-modellen. Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra både ind- og udland.

Læs om PBL her

Studerende fortæller: "Samarbejde skaber værdi for alle"

Studerende fortæller:

Studerende fortæller: "Klar til virkelighedens krav"

Studerende fortæller: